אנימציה להמחשת עומק שדה

אנימציה להמחשת עומק שדה (כל הערכים נשמרים למעט צמצם)