דיאגרמה המתארת איך עומק שדה משתנה ביחס לצמצם

דיאגרמה המתארת איך עומק שדה משתנה ביחס לצמצם