משפחת קאפיבארות על גדת נהר

משפחת קאפיבארות על גדת נהר – תמונה הממחישה משמעות קווים אופקיים