אלה אטלנטית צומחת מתוך הסלע על השביל בבורות לוץ, הר הנגב הגבוה

אלה אטלנטית צומחת מתוך הסלע על השביל בבורות לוץ, הר הנגב הגבוה, דצמבר 2010